- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / 10 พ.ค. 62

- รายงานแบบสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2562 / 5 เม.ย. 62

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัด / 19 มี.ค. 62

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 13 มี.ค. 62

- รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 / 7 มี.ค. 62

- รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / 27 ก.พ. 62

- กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง / 27 ก.พ. 62

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 25 ก.พ. 62

- (ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัฑณ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 18 ก.พ. 62

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / 11 ก.พ. 62

- รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2562 / 4 ก.พ. 62

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / 2 ม.ค. 62

- รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 / 17 ธ.ค. 61

- รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2561 / 17 ธ.ค. 61

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2562 / 2 พ.ย. 61

- รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกันยายน / 2 ต.ค. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ / 11 ก.ย. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 / 11 ก.ย. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 / 11 ก.ย. 61

- รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในเดือนสิงหาคม / 6 ก.ย. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างลิฟท์โดยสารประจำ อาคารผู้ป่วย 60 เตียง / 5 ก.ย. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (e-bidding) / 28 ส.ค. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 27 ส.ค. 61


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 27 ส.ค. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / 27 ส.ค. 61

- รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม / 21 ส.ค. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 / 17 ส.ค. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างลิฟท์โดยสาร ประจำอาคารผู้ป่วย 60 เตียง แบบ 7919 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)

- รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน / 6 ก.ค. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / 4 ก.ค. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดซื้อวัสดุชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 440 ชุด ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 21 มิ.ย. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องยกเลิกประกวดซื้อวัสดุชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 440 ชุด ครั้งที่ 2 (e-bidding) / 21 มิ.ย. 61

- รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 แห่ง
  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 31 พฤษภาคม 2561
 

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) ครั้งที่ 2 (e-bidding) / 16 พฤษภาคม 2561

- รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในเดือนเมษายน

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 1 แห่ง (e-bidding) / 11 พ.ค. 2561

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / 11 พ.ค. 2561

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) / 25 เม.ย. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) / 10 เมษายน 2561

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงอาคาร) / 5 เมษายน 61

- รายงานผลการสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

- รายงานผลการสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2561

- รายงานผลการสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2560

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2561

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746 จำนวน 1 หลัง ณ รพ.สต.ท่าสะอ้าน ด้วยวิธีประกวด
  ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 2 กุมภาพันธ์ 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746 จำนวน 1 หลัง ณ รพ.สต.ท่าข้าม ด้วยวิธีประกวด
  ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 2 กุมภาพันธ์ 61


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561

- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

- เผยแพร่ข้อมูลโครงการจัดซื้อด้วยเงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

- รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  - พฤศจิกายน

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) / 31 ตุลาคม 60

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) / 31 ตุลาคม 60

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) / 18 กันยายน 60

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / 22 ส.ค. 60

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 21 ส.ค. 60

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 21 ส.ค. 60

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา / 16 ส.ค. 60

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / 9 ส.ค. 60

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ / 9 ส.ค. 60


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 7 ส.ค. 60

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / 25 ก.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาจ้างเดินสายไฟฟ้าเชื่อมต่อตู้เมนไฟฟ้าอาคารต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลสนามชัยเขต จำนวน 1 แห่ง / 21 ก.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 18 ก.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ / 14 ก.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 11 ก.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดิน จำนวน 1 แห่ง / 7 ก.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / 29 มิ.ย. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ / 2 มิ.ย. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 1 มิ.ย. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง / 31 พ.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ / 31 พ.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง / 25 พ.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 3 พ.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ / 10 เม.ย. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 29 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัรฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโยธะกา
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงครัว , หน่วยจ่ายกลางและคลังยา จำนวน 1 แห่ง / 9 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 6 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 27 ก.พ. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 24 ก.พ. 60