ปฏิทินกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

แสดงรายงานการใช้รถเดือนนี้
ลงผลการพิจารณาการใช้รถยนต์
จอง/ดูรายการห้องประชุม
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
1 
 1.สสจ.นครสวรรค์ดูงา /ห้องประชุมพุทธโสธร
 2.ประเมินรพ.สต.ติดดา /อำเภอเมือง
 3.ติดตามประเมินการ /ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า
 4.ประชุมคณะอนุกรรม /ห้องประชุมอ่างฤาไน
 5.ตรวจประเมิน FAI จังห /สสจ.ปราจีนบุรี
 6.ต้อนรับคณะดูงานจ /ห้องประชุมศรีสุนทร
 7.ตรวจสุขภาพ เจ้าหน /ห้องประชุมรับรองนนทรี
 8.ตรวจสุขภาพ เจ้าหน /ห้องประชุมบางปะกง
 9.รับรายงานตัว นักศ /ห้องประชุมอ่างฤาไน
2 
 1.จัดประชุมคณะกรรม /ห้องประชุมพุทธโสธร
 2.ประเมินรพ.สต.ติดดา /อำเภอบางคล้า
 3.ติดตามประเมินการ /ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์
 4.ประชุมคณะอนุกรรม /ห้องประชุมอ่างฤาไน
 5.อบรมวิชาการด้านอ /ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมืองระยอง
 6.คณะกรรมการเปิดซอ /ห้องประชุมรับรองนนทรี
 7.ติดตามไทยนิยมยั่ /อ.บ้านโพธิ์
3 
4 
5 
6 
 1.ติดตามประเมินการ /ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
 2.ตรวจสอบเรื่องร้อ /อ.บ้านโพธิ์
 3.ประชุมสรุปผลตรวจ /โรงแรมเวโรน่า บูทีค โฮเทล ทับลาน อำเภอนาดี จังหวัด
 4.ประชุมการบริหารจ /โรงแรมเซนทารา ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.
 5.วา /ห้องประชุม
 6.วางแผนระบบสุขภาพ /ห้องประชุมอ่างฤาไน
 7.ประชุมเตียมรับ - ส /ห้องประชุมบางปะกง
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31